BADHUS, TULLGARN SLOTT

RESTAURERING

År: 2015
Plats: Sörmland
Beställare:   Statens Fastighetsverk
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig och Handläggande 
  Viktor Nilsson - Medverkande