ÄLGÖ

RENOVERING

År: 2006
Plats: Stockholms skärgård
Beställare:   Privat
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig och Handläggande
  Sven Nyström - Medverkande

Före renovering
Före renovering