HUS PÅ ÖSTERLEN

NYBYGGNAD

År:  2015
Plats: Skåne
Beställare:   Privat
Arkitekt: Jacob Hidemark SAR/MSA och Myr Ullhammar SAR/MSA